Cumartesi, Mayıs 20, 2006

Gümüş Hakkında

Gümüş, bilinen en eski ve en geleneksel metallerdendir. M.Ö. 3100 yıllarında Mısırlılar ve M.Ö. 2500 yıllarında Çinliler ve Persler tarafından kullanılmaya başlanan gümüş, dünyanın birçok yerinde az miktarda bulunan tabiî gümüş kaynaklarından elde ediliyordu. M.Ö. 800 yıllarına doğru gümüş, Nil Nehri havalisinde para olarak kullanılmaya başlanmıştır. Gümüşü ilk olarak Romalıların işlemeye başladıkları iddia edilmektedir. Ortaçağ'da genellikle kiliselerde kullanılan gümüş, ilk kez rönesansla birlikte, özellikle asilzadelerin şölen masalarında kendini göstererek ev hayatına girmeye başlamış. Yüzyıllar içinde değişim göstererek çok farklı formlarıyla hala değerini korumaya devam ediyor. Günümüzde ise gündelik hayatımızın bir parçası...

Gümüş, daha çok yer kabuğuna dağılmış bileşikler halinde bulunur. Kendi renginin dışında beyazımsı, gri, sarı, kahverengi ve siyah renklerde de görülür.

Gümüş; ışığı çok iyi yansıtan, dövülebilen, sünek bir metaldir. Atmosferde oksitlenmeye karşı büyük bir mukavemet gösterir. Bakırdan daha zor, altından ise daha kolay oksitlenir. Ayrıca kükürt ve birçok kükürt bileşikleriyle hemen birleşir. Gümüş eşya üzerindeki kararmanın sebebi, havadaki hidrojen sülfür ve yumurta gibi bazı yiyeceklerde bulunan kükürttür.

Hiç yorum yok: